Štiavnický krostriatlon 2021 - pozvánka

V sobotu 31. júla 2021 sa v Banskom Studenci uskutoční Štiavnický kros triatlon, na ktorom sa bude bojovať o majstrovské tituly pre rok 2021 v krostriatlone.

Pretekať sa bude na objemoch 1-25-8 (a polovičných), pričom štart a plávanie sa uskutoční na Veľkom Kolpašskom tajchu. Spoločný štart je plánovaný o 11:00h.

„Po prvom júni 2021 spustíme registráciu Štiavnického krostriatlonu 2021, ktorá bude podmienená aj bezhotovostnou úhradou štartovného,“ informoval riaditeľ pretekov Vladimír Poprac a dodal, že v prípade neuskutočnenia pretekov z titulu rozhodnutia autorít SR, bude prihláseným pretekárom štartovné vrátené (prevodom na účet), t.j. nebude sa nič prenášať na ďalší ročník a ani nebude vrátené v hotovosti.

Link na PROPOZÍCIE


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur