AKADEMICKÉ M-SR - VÝSLEDKY

Výsledky

AKADEMICKÉ M-SR V TRIATLONE

Zaujímavosťou je, že v Senci štartovalo oveľa viac akademikov, ako je uvedené vo výsledkovej listine. Napr. aj absolútny víťaz Pavel Šimko, študent FTVŠ, no na jeho škodu (bolo ich viac) nezaprezentoval sa zároveň aj do akademických M-SR!

 

VÝSLEDKY >>


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur