Delegovaní funkcionári

logo_stuobeztextu_13003. 04. 2013

 

VV STÚ schválil technických delegátov, hlavných rozhodcov a rozhodcov pre celú sezónu 2013 pretekov riadených STÚ. ZOZNAM 

PRAVIDLÁ STÚ

06. 03. 2010:  Uverejňujeme aktualizované znenie PRAVIDLÁ PODUJATÍ VYHLASOVANÝCH SLOVENSKOU TRIATLONOVOU ÚNIOU

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur