PRAVIDLÁ STÚ

10. 02. 2010:  Uverejňujeme aktualizované znenie PRAVIDLÁ PODUJATÍ VYHLASOVANÝCH SLOVENSKOU TRIATLONOVOU ÚNIOU

PRAVIDLÁ STÚ 2009

Uverejňujeme aktualizované znenie PRAVIDLÁ PODUJATÍ VYHLASOVANÝCH SLOVENSKOU TRIATLONOVOU ÚNIOU
24. 04. 2009

PRAVIDLÁ - aktuálne

Kompletné znenie PRAVIDLÁ PODUJATÍ VYHLASOVANÝCH SLOVENSKOU TRIATLONOVOU ÚNIOU, upravené v zmysle pravidiel ITU

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur