Nominácia do Banyoles

logo6 ETU event 2018 Banyoles Buenos Aires kopiaVV STÚ na základe predloženého návrhu reprezentačného koordinátora pre juniorské kategórie Jána Roziaka schválil nomináciu na kvalifikačné preteky pre štart na Olympijských hrách mládeže (YOG, Buenos Aires) do španielskeho Banyoles: 

 

DORASTENCI
Aurel Barto TRNBB
Adam Ulbricht AQTTE (samoplatca)

DORASTENKY
Zuzana Michaličková NERŽI
Nora Jenčušová IGSNV (samoplatkyňa)
Magdaléna Bičanová NERŽI (samoplatkyňa)

Kvalifikačné preteky v Banyoles sa uskutočnia v termíne 7. a 8. júla, slovenskí pretekári sa popri individuálnom štarte zúčastnia aj pretekov štafiet. 

ETU event 2018 Banyoles Buenos Aires

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur