SOŠV - Prípravám EYOF už nič nestojí v ceste

logo.eyof 6BB22 color farebne SOŠV - Prípravám EYOF už nič nestojí v ceste

Organizačný výbor letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2022 môže naplno pokračovať v prípravách. Po niekoľkomesačných rokovaniach vedenia mesta s Ministerstvom financií SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Útvarom hodnoty za peniaze či po poslaneckom prieskume, Vláda SR definitívne potvrdila vyčlenenie dotácie vo výške 12 miliónov eur na organizáciu EYOF a ďalšie financie do dobudovania športovej infraštruktúry.

Súčasná vláda potvrdila rozhodnutie predchádzajúcej, ktorá finančné prostriedky na tento účel schválila pre Banskú Bystricu ešte v roku 2019. Napriek zdĺhavému procesu rokovaní či obdobiu pandémie koronavírusu, nechýba organizačnému tímu odhodlanie zorganizovať v meste pod Urpínom prestížne mládežnícke podujatie.

V súvislosti s organizáciou EYOF 2022 získala Banská Bystrica aj finančné zdroje na rekonštrukciu zimného štadióna (3,35 mil. eur) i výstavbu parkoviska a revitalizáciu okolia pri Krytej plavárni na Štiavničkách (800 000 eur). Pôvodne sa uvažovalo aj o výstavbe multifunkčnej športovej haly na parkovisku Mičinská. Vzhľadom na koronavírusové obdobie, následné zhoršenie finančnej situácie a časovú tieseň sa mesto s vládou dohodli, že aktivity smerujúce k jej vybudovaniu budú nateraz pozastavené. Samospráva sa však do budúcna tohto zámeru nevzdáva a naďalej bude hľadať možnosti ako ju vybudovať.

Som rád, že došlo k upokojeniu situácie a zo strany vlády padlo definitívne rozhodnutie vyčleniť pre organizáciu EYOF dotáciu vo výške 12 mil. eur a významný objem financií na rekonštrukciu potrebnej športovej infraštruktúry. Organizačný výbor tak môže pokračovať  v prípravách a plánovaných aktivitách. Členom vlády naďalej ponúkame miesto v organizačnom výbore, aby mali informácie z prvej ruky a utvrdili sa v tom, že v rámci príprav hospodárime a konáme transparentne. Ďakujem ešte raz súčasnej aj predchádzajúcej Vláde SR. V tejto chvíli nám už nič nebráni v tom, aby sme sa naplno pustili do organizácie historicky najväčšieho športového podujatia v našom meste,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Vládna dotácia bude použitá aj na vybavenie a dobudovanie areálu tréningového plaveckého bazéna, areálu pre triatlon a areálu pre gymnastiku v Banskej Bystrici (200 000 eur), rekonštrukciu športovej haly v Detve (550 000 eur), vybudovanie a inštaláciu klimatizácie v športovej hale VŠC Dukla na Štiavničkách (125 000 eur) a vybavenie športovej haly v Slovenskej Ľupči (25 000 eur). Spolu s rekonštrukciou športovísk sa počíta aj s významnou investíciou do obnovy internátov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a stredoškolských internátov Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré budú slúžiť na ubytovanie športovcov počas mládežníckeho festivalu.

Organizačný výbor EYOF Banská Bystrica 2022 potvrdzuje, že má za sebou veľmi rušný rok. Šírenie pandémie koronavírusu COVID-19 však tímu prinieslo nové výzvy. Napriek problémom, ktoré zapríčinila koronakríza organizátorom nechýba chuť a vôľa. Cieľ je jasný – usporiadať v Banskej Bystrici oslavu športu a popritom prezentovať základné hodnoty olympizmu a zdravého životného štýlu.

Rovnako ako doteraz, aj naďalej budeme postupovať transparentne, v súlade s pravidlami dobrého hospodárenia, a predovšetkým, s cieľom poskytnutia kvalitných podmienok pre všetkých účastníkov EYOF, aby sa Slovensko nemuselo za podujatie hanbiť. Rok navyše nám pomôže, aby podujatie bolo ešte kvalitnejšie pripravené. Pokračuje sa v prípravách športovísk i ubytovacích kapacít. Aktuálny stav príprav akceptovali aj členovia koordinačnej komisie Európskych olympijských výborov. Podľa ich vyjadrení na poslednom stretnutí sú presvedčení, že na Slovensku sa usporiada kvalitné multišportové podujatie,“ dopĺňa Peter Hamaj, výkonný riaditeľ EYOF 2022.

V meste pod Urpínom privítajú jedinečné podujatie spájajúce 3 600 mladých športovcov, trénerov, dobrovoľníkov a členov realizačných tímov v dňoch 24. až 30. júla 2022.

Najvýznamnejšie multišportové podujatie v histórii Slovenska podporí rozvoj cestovného ruchu a prispeje k spropagovaniu Banskej Bystrice. Po úspešnom zvládnutí bude mať naše mesto v budúcnosti obrovskú šancu získať podporu na organizáciu ďalších významných športových podujatí,“ dopĺňa Nosko.

Všetci musíme ťahať za jeden povraz, pretože šport je obrovský fenomén. Schválené investície výrazným spôsobom pomôžu nielen nášmu regiónu, cestovnému ruchu, ale samotnému športu,“ hovorí Igor Kašper, poslanec MsZ v Banskej Bystrici a NR SR.

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur