Poznáme termín EYOF 2022

logo eyof2021Európsky olympijský výbor (EOV) potvrdil termín konania "dorasteneckej olympiády Európy" European Youth Olympic Festival (EYOF) preloženej z roku 2021. EYOF sa v Banskej Bystrici uskutoční v termíne 24. až 30. júla 2022.

 

Pôvodne sa mal EYOF uskutočniť v roku 2021 v Košiciach. Po zmene primátora sa však mesto Košice vzdalo organizovania tejto významnej európskej športovej akcie. Po veľkom záujme viacerých miest (veľkú šancu mala Žilina, ktorá však doplatila na nevyhovujúce ubytovacie kapacity) sa vláda SR na odporučenie SOŠV rozhodla pre Banskú Bystricu.

Pre slovenský a európsky triatlon má EYOF na Slovensku veľký význam. Ako jediný (desiaty) voliteľný šport sa do programu triatlon dostal vôbec po prvýkrát - a to na Slovensku!

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur