• Home
  • Odborné komisie

Komisia organizátorov STÚ

logo_stuobeztextu_130

KOMISIA ORGANIZÁTOROV STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017. Zloženie komisie bolo doplnené na XXVIII. konferencii STÚ 17.11. 2018.

Marketingovo - ekonomická komisia STÚ

logo_stuobeztextu_130MARKETINGOVO-EKONOMICKÁ KOMISIA STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017 a doplnené na zasadnutí VV STÚ dňa 11. marca:


Peter Králik - predseda
Peter Dobiaš - člen
Jozef Jurášek - člen
Peter Paľa - člen
Soňa Minarovičová - člen (od 11. 03. 2017 - písomne sa vzdala členstva 19. 07. 2018)

 

Odvolacia komisia STÚ

logo_stuobeztextu_13027. 03. 2017Na XXV. konferencii STÚ bol zvolený predseda a podpredseda Odvolacej komisie STÚ. Na základe návrhu predsedu komisie boli na zasadnutí VV STÚ 11. marca schválení ďalší členovia Odvolacej komisie STÚ:

Slavomír Jánoš - predseda
Zuzana Szabóová - podpredseda
Milan Bátovský - člen
Roman Martinčík - člen
Katarína Mikulová - člen

Disciplinárna komisia STÚ

logo_stuobeztextu_13011. 02. 2017DISCIPLINÁRNA KOMISIA STÚ - zloženie komisie bolo schválené na zasadnutí VV STÚ dňa 4. februára 2017. K doterajšiemu predsedovi boli zvolení dvaja členovia. 

Imrich Holečko - predseda
Daniel Konečný - člen
Miroslav Ozorák - člen


Pôvodní dvaja členovia - Karol Moravčík abdikoval, Milan Celerin

Čítať ďalej

Kom. mládeže a rozvoja triatlonu

logo_stuobeztextu_13010. 02. 2017KOMISIA MLÁDEŽE A ROZVOJA TRIATLONU STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu schváleného predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017 a doplnené na zasadnutí VV STÚ dňa 11. marca:

Milan Celerin - predseda
Tomáš Jurkovič - člen
Mária Kuriačková - člen (11. 03.)
Ján Roziak - člen (11. 03.)


Komisia rozhodcov STÚ

logo_stuobeztextu_13010. 02. 2017

 

KOMISIA ROZHODCOV STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017:

Milan Slovák- predseda
Marián Czina - člen
Anikó Ozoráková - člen
Daniel Paľa - člen
Elena Stanková - člen
Zuzana Szabóová - člen

Trénerská komisia STÚ

logo_stuobeztextu_13010. 02. 2017TRÉNERSKÁ KOMISIA STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017:

Gregor Fotul - predseda
Mária Kuriačková - člen
Svetlana Lipárová - člen
Mário Ponek - člen
Milan Slovák - člen
Lenka Stanková - člen
Michal Varga - člen  • 1
  • 2

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur