Rokovací poriadok STÚ (2019)

logo_stuobeztextu_130Delegáti XXIX. konferencie STÚ schválili nové znenie Rokovacieho poriadku STÚ. Aktualizovaný Rokovací poriadok nadobudol platnosť dňom schválenia - 12. januára 2019. 

 

ROKOVACÍ PORIADOK STÚ

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur