Volebný poriadok STÚ

logo_stuobeztextu_13002. 06. 2016
Smernica Slovenskej triatlonovej únie:


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur