Registratúrny plán STÚ

24. 11. 2010: Uverejňujeme REGISTRATÚRNY PLÁN STÚ, schválený 20. novembra 2010 a platný od 01. 01. 2011


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur