Disciplinárny poriadok STÚ

22. 11. 2011: Uverejňujeme DISCIPLINÁRNY PORIADOK STÚ schválený Konferenciou STÚ dňa 21. 11. 2010


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur