Zoznam aktívnych rozhodcov STÚ 2019

Zoznam aktívnych rozhodcov STÚ.

ZOZNAM ROZHODCOV STÚ

(stav k 1. septembru 2019)


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur