• Home
  • Médiá
  • SITA
  • Presun OH dá športovcom čas na splnenie limitov, Vargovi pomôže zotaviť sa po zranení

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur