Financovanie škôl umeleckého priemyslu a stredných športových škôl...

logo sita2017VLÁDA: Financovanie škôl umeleckého priemyslu a stredných športových škôl sa od nového roka zmení

 

BRATISLAVA 16. decembra (SITA) - Financovanie škôl umeleckého priemyslu a stredných športových škôl sa od nového roka zmení. Schválila to vláda na svojom dnešnom rokovaní. Nariadenie začne platiť od 1. januára 2021, vzhľadom na začiatok rozpočtového roka. Cieľom nariadenia je zlepšiť prideľovanie normatívnych finančných príspevkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení na financovanie osobných a prevádzkových nákladov.

Nariadenie podľa zverejneného materiálu reaguje na rozdeľovanie normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. V prípade financovania žiakov umeleckého priemyslu je podľa návrhu potrebné vytvoriť kategóriu Škola umeleckého priemyslu. Doteraz boli tieto školy na účely financovania zaradené do kategórie stredná odborná škola.

V prípade stredných športových škôl bude finančne vyššie ohodnotený triatlon. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR to v medzirezortnom pripomienkovom konaní zdôvodnilo tým, že ide o individuálny šport s časovou dotáciou hodín športovej prípravy a z toho plynúcej personálnej náročnosti vzdelávania. Rezort podotkol, že je porovnateľný so športmi zaradenými vo vyššej kategórii, kam patrí napríklad cyklistika, kanoistika, krasokorčuľovanie, plávanie, športová streľba či vzpieranie.

(SITA, gko;adz),123

 

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur