Veľké finále MS v Edmontone sa v roku 2020 neuskutoční!

„Vzhľadom na zdravie a bezpečnosť našich športovcov, ktoré sú našou najvyššou prioritou a na základe smernice hlavného lekára provincie Alberta v Kanade organizátori Grand Final Edmonton 2020 oznamujú, že „Veľké finále MS 2020“, ktoré bolo naplánované na 17. – 23. augusta 2020 v kanadskom Edmontone, sa žiaľ neuskutoční,“ informuje Svetová triatlonová únia (ITU).

Deena Hinshawová, hlavná lekárka kanadskej provincie Alberta svoje rozhodnutie objasnila a uviedla: „V súčasnosti platné obmedzenia hromadného zhromažďovania sa vzťahujú aj na všetky letné udalosti alebo festivaly v Alberte. Tieto obmedzenia zakazujú zhromaždenie viac ako 15 ľudí a vyžadujú od ľudí zhromaždených v skupinách menej ako 15 na udržanie vzdialenosti dvoch metrov od seba “.

Organizátori Grand Final Edmonton 2020, Kanadská trialonová federácia a Svetová triatlonová únia (ITU) zdieľajú svoje hlboké sklamanie z toho, že sa táto akcia nebude môcť uskutočniť podľa plánu, napriek všetkému úsiliu všetkých zúčastnených strán.

Svetová triatlonová únia (ITU) spolu s organizačným výborom podujatia, mestom Edmonton a všetkými zúčastnenými stranami a komunitnými partnermi, budú aj naďalej úzko spolupracovať pri hľadaní nových možností pre podujatie, ktoré sa uskutoční v budúcnosti, keď to bude bezpečné.

Zdroj: https://www.triathlon.org/news/article/edmonton_grand_final_to_not_take_place_in_2020


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur