WTS Montreal preložené

logo wts6 kopiaITU informuje o skutočnosti zrušenia termínu organizovania 5. kola WTS v dňoch 27. - 28. jún v kanadskom Montreale. Organizátori riešia náhradný termín.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur