Z histórie vzniku triatlonu

logo_stuobeztextu_13029. 12. 2013Vznik triatlonu siaha do začiatku sedemdesiatych rokov do amerického San Diega. San Diego Track club zorganizoval ako prvý preteky zložené z plávania, cyklistiky a behu do jedných pretekov. Bežalo sa 10 km, na bicykli sa odjazdilo 8 km a na záver ostávalo pretekárom odplávať 500m. Preteky sa uskutočnili 24. septembra 1974 a zúčastnilo sa ich 46 pretekárov. To boli absolútne začiatky vzniku triatlonu - prvý zorganizovaný triatlon.

Triatlon sa ako šport však naplno rozbehol až na základe jednej krčmovej stávky. Námorný kapitán John Collins spojil tri existujúce preteky na Havaji do jedných pretekov, aby sa dokázalo, ktorý športovec je lepší – plavec, cyklista či atlét. 18. februára 1978 sa 15 odvážlivcov na ostrove Oahu, na známej pláži Waikiki pustilo do pretekov zložených z 2,4 míle tradičných plaveckých pretekov (Waikiki Roughwater Swim), cyklistických pretekov okolo celého ostrova v dĺžke 112 míl a tradičného maratónu (Honolulu Marathon). Tak vznikol Ironman Hawaii, v súčasnosti MS Ironman.

 

 

Prvou krajinou mimo USA, kde sa súťaže železných mužov zorganizovali bolo práve Československo. Československá socialistická tlač logicky negatívne informovala o západnej módnej vlne, ktorá vznikla v nepriateľskej Amerike. Článkov o „americkom trojboji“ bolo málo, a aj tie, ktoré boli uverejnené boli negatívne. Argumentovalo sa predovšetkým zdravotným hľadiskom. Kombinácia troch individuálnych športov predsa musí škodlivo vplývať na zdravie účastníkov.

 

Pravdepodobne prvý článok o triatlone uverejnil Československý sport dňa 17. augusta 1979 pod názvom „Agonie železných mužov“ a vychádzal z informácii uverejnených v Sports Illustrated. Citát z článku vôbec nepotrebuje žiadny ďalší komentár a aj mladší čitatelia tejto histórie si vytvoria obraz o vnímaní socialistického Československa na vznikajúci nový šport: „...Ako nebezpečný je tento výmysel anonymného chorobného mozgu. Aj tento krát mu naleteli nie celé dve desiatky mladých ľudí, ktorí v túžbe dokázať niečo neobyčajné, obdivuhodné, falošne hrdinské, sa postavili na štartovú čiaru, krásnych športových disciplín. Plávanie, cyklistika a beh - v pochybnom trojboji „železných mužov“ sa mohli pre nich stať osudnými. Je vlastne zázrakom, že sa nestala žiadna tragédia.“

 

Napriek takýmto názorom, ktoré sa samozrejme opierali o lekárske odborné vyjadrenia, sa v Československu dňa 21. júna 1980 uskutočnil prvý triatlon mimo územia USA. Bolo to v Čechách v Přední Hluboké.

 

Slovenskí športovci boli tri roky nútení vyhľadávať štarty v Čechách. Absenciu triatlonových pretekov na Slovensku riešila osmička bratislavských študentov v roku 1982 zorganizovaním svojho triatlonu, určeného iba pre túto malú skupinku športovcov. Z pôvodnej osmičky však nakoniec na štart nastúpilo len kvarteto pretekárov. Presne 29. júna 1982 sa kvarteto - Peter Kravec, Stanislav Miko, Milan Záhorský a Marián Valovič pustilo hneď ráno do boja s traťou na objemoch želeného muža I. stupňa. Toto bolo v tom čase označenie pre klasický ironman – 3,8-180 a 42,2. Traja čerství absolventi VŠ a jeden vysokoškolák ráno od pol piatej absolvovali plaveckú časť  na bratislavskej plavárni Lafranconi. Po odpočinku, ktorý trval dlhšie ako sa pôvodne predpokladalo  (silná búrka) sa o 9:00 vydali spoločne na cyklistickú trať, ktorá viedla do Nitry a späť, pričom z dôvodu absolvovania požadovanej dĺžky, odjazdili ešte potrebné kilometre do Devínskej Novej Vsi a späť na Lafranconi. Po ďalšom oddychu a masážach sa o 18:00 pustili do maratónskej trate. Súkromné preteky železných mužov absolvovali úspešne všetci štyria odvážlivci. Najrýchleším bol Marián Valovič za 10:55, ostatní traja v rovnakom čase 14:50. Z dobovej tlače sa dozvedáme, že Marián Valovič dokonca prekonal najlepší československý čas (11:30). Pre objektivitu je však potrebné spomenúť, že kým na území Čiech sa už vtedy hodnotili konečné časy, naše kvarteto dosiahlo tieto časy v čistom súčte (bez oddychových páuz). Môžu sa však pochváliť, že ako prví Slováci absolvovali „železňák“ na území Slovenska, aj keď nešlo o oficiálnu súťaž.

 

Prvý oficiálny triatlon na území Slovenska sa uskutočnil hneď v júni nasledujúceho roka, bolo to v Hriňovej. V roku 1983 sa však konali aj ďalšie podujatia – v Piešťanoch (práve tento triatlon bol dlho považovaný za prvé triatlonové podujatie na Slovensku), v Prešove a v Bratislave. Už v roku 1984 sa zaznamenal ešte búrlivejší rozmach triatlonových podujatí, a už len pamätníci vedia o triatlonoch, ktoré sa na Slovensku organizovali na prelome 80-90 rokoch minulého storočia - na Šírave, v Humennom, Michalovciach, Vinnom, Starej Ľubovni, Košiciach, Šaci, Zvolene, Banskej Bystrici, Kozárovciach, Senici, Ivánke pri Dunaji, Záhorskej Bystrici a ďalších mestách, či mestečkách.

 

V tom čase sa organizovali na území Československa 3 stupne pretekov železných mužov – I. stupeň sa pretekal na objemoch klasického ironmanu 3,8-180-42,2; II. stupeň na objemoch prístupnejších pre záujemcov – 2-20-200 (spravidla aj v tomto poradí) a III. stupeň na objemoch 1-10-100.

 

Aj keď v súčasnosti máme k dispozícii fakty o organizácii pretekov v Hriňovej, dlho bol považovaný za prvý triatlon na Slovensku Piešťansky železný muž. Informácia o pretekoch prebehla v dennej tlači – Denník Smena s upozornením na kapacitné možnosti organizátorov. Vďaka medializovanej informácii záujem o toto podujatie bol enormný a mnohí záujemci sa na štart vôbec nedostali. Preteky sa uskutočnili tak, že v sobotu popoludní odplávali pretekári 2 km, po prestávke bol spoločný štart bežeckých 20-tich kilometrov a na druhý deň ráno pretekári absolvovali 200 km cyklistickú časť v okolí Piešťan.

 

Prvé M-SR sa uskutočnili hneď po oficiálnom založení STÚ - 30. júla 1988 (prvý šampionát schválili na návrh prípravného výboru delegáti ustanovujúcej konferencie dňa 18. júna 1988). Uskutočnili sa v Senici a prvými majstrami Slovenska sa stali Prievidžan Miroslav Kriško a Levičanka Mária Töröková (Kuriačková). Druhé majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili v roku 1989 v Partizánskom a významné boli z hľadiska prítomnosti predsedu SÚV ČSZTV pána Ernesta Demetroviča a teda uznania najvyššej športovej inštitúcie.

 

Majstrovstvá Slovenska sa organizujú od roku 1988 nepretržite bez prestávky, kategória žien však nebola vyhlásená každý rok. Majstrovstvá Slovenska sa organizovali bez možnosti hákovania, až po roku 1995 sa začali uskutočňovať bezhákové triatlony. V prvých rokoch aj mládežnícke (juniori) kategórie pretekali na klasických objemoch (1,5-40-10). Až neskôr, po zavedení šprint triatlonu juniorské kategórie začali pretekať na polovičných objemoch.

 

Pri hľadaní predĺženia krátkej triatlonovej sezóny sa našla možnosť organizovať preteky bez plávania. Vznikol duatlon, ktorý výrazne predĺžil triatlonovú sezónu. Duatlon získal veľmi rýchlo vysokú popularitu a vážnosť. Tú však začal strácať po mimoriadne rýchlom zaradení triatlonu do programu olympijských hier (1994). V súčasnosti je duatlon popri novších športových disciplínach - zimný triatlon, akvatlon a kros triatlon jednou z multišportových disciplín triatlonu.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur