Čestní členovia STÚ

logo_stuobeztextu_13003. 03. 2013

 

Delegáti XX. konferencie Slovenskej triatlonovej únie dňa 13. decembra 2010 na základe návrhu VV STÚ schválili čestné členstvo dvom navrhovaným funkcionárom:

 

 

 

Ihring, Anton
tono_160 

udelený titul: čestný prezident STÚ

prezident STÚ od 24. 10. 1998 do 20. 10. 2010

člen VV STÚ od 24. 10. 1998 do 20. 10. 2010

Svätojánsky, Jozef

sveto_160

udelený titul: čestný člen STÚ

viceprezident STÚ od 08. 12. 2002 do 13. 12. 2008

člen VV STÚ od 24. 10. 1998 do 13. 12. 2008


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur