• Home
  • Európa Multišport

Melicherčík strieborný v behu do vrchu

melichercik6 IMG 0468 kopiaKoncom mája na ME v behu do vrchu dosiahol medailista z ME a MS v zimnom triatlone Bohuslav Melicherčík medailové umiestnenie. Vo vekových kategóriách dosiahol najlepšie umiestnenie zo slovenských pretekárov. Získal striebornú medailu v kategórii nad 60r.

Čítať ďalej


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur