Zrušené júnové preteky v Leedsi

logo wts6.2018blueOrganizátori najvyššieho rangu pretekov WTS v britskom Leedsi oznámili, že preteky presúvajú na neskorší, nekonkretizovaný termín. Náhradný termín budú organizátori riešiť

v spolupráci s ITU a oznámený by mal byť do 30. apríla 2020.

ITU má zákaz organizovať preteky "len" do konca apríla. Zrušenie júnového termínu pre preteky WTS je veľmi zaujímavou informáciou, ktorá môže napovedať (samozrejme nemusí) ďalší vývin tejto sezóny. 

 

.jj

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur