UPOZORNENIE- PRESTUPY

PRESTUPY - Upozorňujeme všetkých členov STÚ na fakt blížiaceho sa termínu riadnych prestupov. Riadny prestupový termín (jesenný) bude plynúť od 1. do 15. novembra! Prestupové lístky nájdete na našej stránke (DOKUMENTY / FORMULÁRE NA STIAHNUTIE / Prestupový lístok)

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur