Prestupy - jar 2016

logo_stuobeztextu_13028. 04. 2016

Schválené prestupy, ktoré boli realizované v jarnom prestupovom termíne -

 

Jarný prestupový termín

logo_stuobeztextu_13030. 03. 2016


Upozorňujeme na začiatok plynutia jarného prestupového termínu. Jarný prestupový termín plynie od 1. do 15. apríla.
Do 15. apríla je potrebné zaslať na sekretariá STÚ vyplnený prestupový lístok - LINK, ako aj poukázať príslušnú čiastku - VÝŠKA POPLATKOV - na účet: 65938112/0200  - SK7602000000000065938112.

STÚ už eviduje štyri žiadosti o prestup (M. Babušík, G. Ľuptáková, D. Riška a M. Vančo) 

Prestupy 2015 - jeseň

logo_stuobeztextu_13020. 11. 2015V jesennom prestupovom termíne bolo riešených až 17 žiadostí o prestup (vlani jediný). Všetci žiadatelia podmienky na prestup splnili:

Prestupový termín

logo_stuobeztextu_13003. 11. 2015


Upozorňujeme na začiatok plynutia jesenného prestupového termínu. Jesenný prestupový termín plynie od 1. do 15. novembra. 
Do 15. novembra je potrebné zaslať na sekretariá STÚ vyplnený prestupový lístok - LINK, ako aj poukázať príslušnú čiastku - VÝŠKA POPLATKOV - na účet: 65938112/0200  - SK7602000000000065938112.


Prestupy - jar 2015

logo_stuobeztextu_13023. 04. 2015Uverejňujeme zoznam riešených prestupov a hosťovaní v riadnom jarnom prestupovom termíne:


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur