PRESTUPY 2021 - mimoriadny prestup

logo_stuobeztextu_130VV STÚ schválil prestup podaný v mimoriadnom prestupovom termíne: MIMORIADNY PRESTUP

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur