PRESTUPY - mimoriadny JÚL 2020

logo_stuobeztextu_130VV STÚ na základe splnenia podmienok Prestupového poriadku STÚ schváli prestup mimo riadneho termínu k 18. júlu 2020: PRESTUP 2020


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur