PRESTUPY JAR 2020

logo_stuobeztextu_130VV STÚ na základe splnenia podmienok Prestupového poriadku STÚ schválil prestupy podané v riadnom jarnom prestupovom termíne: PRESTUPY JAR 2020 

 

HOSŤOVANIA JAR 2020

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur