VV STÚ schválil prestup v mimoriadnom termíne

logo_stuobeztextu_130VV STÚ schválil žiadosť o prestup v mimoriadnom termíne na základe splnenia podmienok vyplývajúcich z Prestupového poriadku STÚ. PRESTUP CESNEK.jj

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur