PRESSBURG AQUATHLON 2021 - propozície

Uverejňujeme PROPOZÍCIE akvatlonových pretekov PRESSBURG AQUATHLON 2021, ktoré sa uskutočnia v sobotu 12. júna 2021 v Bratislave (prírodné jazero Veľký Draždiak). Organizátorom podujatia je Slovenská triatlonová akadémia.

PROPOZÍCIE  

Mapy tratí na webe organizátra: https://www.etriatlon.sk/pressburg-aquathlon-2021

Štartovné sa pri kombinovanom štarte (PRESSBURG OPEN AQUATHLON & PRESSBURG AQUATHLON) hradí priamo na účet organizátora: SK88 1100 0000 0029 4502 1643

 

SÚŤAŽNÝ VÝBOR 

riaditeľ pretekov: PhDr. Denis Barna, MBA
technický delegát: Marián Czina

hlavný rozhodca: Mgr. Simon Brunovský


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur