BLACK SWANS PRETEKY 2021 - Ratnovce

logo blackswan6 8.54.57 kopiaUverejňujeme propozície pretekov BLACK SWANS. V dňoch 3. a 4. júla sa v Ratnovciach uskutočnia preteky SLovenského pohára - na šprint, krátkych a stredných objemoch. 

Preteky sú vypísané pre všetky vekové kategórie v zmysle interných predpisov STÚ. Popri pretekoch zaradených do Slovenských pohárov súčasťou dvodňových pretekov budú aj preteky - aquabike. 

 
PROPOZÍCIE - KOMPLET
PROPOZÍCIE - ŠPRINT a ŠTANDARD
PROPOZÍCIE - STREDNÝ
PROPOZÍCIE - AQUABIKE
PRIHLASOVANIE - do 28. augusta 2020

Štartovné sa hradí priamo na účet organizátora:  SK92 5200 0000 0000 0988 5028

 

SÚŤAŽNÝ VÝBOR
riaditeľ pretekov - Jana Beňačková
technický delegát - STÚ
hlavný rozhodca - STÚ

-----

Delegovaný rozhodca - STÚ

 

letakBS2021

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur