M-SR v zimnom triatlone 2021 - propozície

t6 wtt kopiaUverejňujeme PROPOZÍCIE spoločných majstrovstiev - Slovenska a Česka v zimnom triatlone. Preteky sú naplánované na termín 20. február a uskutočnia sa v Oravskej Polhore.

 

Spolu s organizátormi veríme a predpokladáme priaznivý vývoj pandémie spôsobenej koronavírusom, ktorý nám umožní preteky zorganizovať v tomto termíne. K dispozícii máme ešte termín 27. február. V prípade, že sa v týchto dvoch termínoch preteky zorganizovať nebudú môcť, M-SR v zimnom triatlone nebudú pre rok 2021 uskutočnené.

V prípade, že sa preteky budú môcť uskutočniť, uskutočnia sa za určených pandemických opatrení. O pretekoch, ako aj o opatreniach budeme verejnosť informovať na našej stránke. 

Prihlasovanie je otvorené na našej stránke - PRIHLÁŠKY, štartovné sa bude uhrádzať priamo na mieste pretekov pri prezentácii.  

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur