POVINNOSTI REPREZENTANTOV

07. 07. 2010: Upozorňujeme všetkých sledovaných pretekárov STÚ o povinnosti zaslať monitorovací formulár na ADA SR na tretí štvrťrok 2010

Čítať ďalej

KÓDEX WADA

21. 02. 2010:  Uverejňujeme KÓDEX WADA (Svetovej antidopingovej agentúry) z roku 2009

ZAKÁZANÉ LÁTKY 2009

12. 08. 2009:  Abecedný ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK pre rok 2009, zdroj Antidopingová agentúra SR

BOJ PROTI DOPINGU

31. 07. 2009: Prostredníctvom našej stránky boli oslovení všetci seniorskí reprezentanti na vyplnenie a odoslanie „Monitorovacích formulárov“ pre potreby Antidopingovej agentúry SR (následník po Antidopingovom výbore SR).

Čítať ďalej


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur